[thb_autotype typed_text=”

Кэйс сайтууд

” loop=”1″ thb_animated_color=”#f7cf2e” typed_speed=”100″]

1. Тэмплэйт суулгах, үндсэн меню

2.Үндсэн цэс, туслах цэс, лого

3. Нүүр хуудсын загвар гаргах

4. Хуудсын загвар гаргах

5. Блог, нийтлэл оруулах талаар

6. Холбоо барих форм

7. Бүтээгдэхүүний хуудсын загвар

8. Бүтээгдэхүүн оруулах

9. Woocommerce нарийн тохиргоо

10. Бүтээгдэхүүнийн загвар дизайн

11. Footer янзлах

12. Сайдбар янзлах

И-мэйл бүртгэл авах

Чат холболт хийх