Онлайн маркетингийн сургалт: .

Хайлтын системийн оновчлол (SEO) болон вэб-сайт хийх онлайн сургалтаа та бүхэнд хүргэж байна. Та хүссэн газраа, хүссэн цагтаа цаг алдалгүй суралцах боломжтой. Мөн видео хичээлийн сан байнга шинэчлэгдэж байна.

Тухай

СУРГАЛТ:

| SEO – 108,000 ₮ | Вордпресс вэб – 108,000 ₮ |

ХААНА:

Хаанаас ч сургалтаа авах боломжтой

ХЭЗЭЭ:

Та яг одоо эхлэх ч боломжтой

ХУГАЦАА:

Таны сургалтын эрх хязгааргүй

Манай видео хичээлийн сан руу нэвтрэн орж вэб-сайт болон хайлтын системийн оновчлолоо шууд дагаад хийх боломжтой. Таны сургалтын эрх дуусахгүй ба видео хичээлүүд байнга шинэчлэгдэж байх болно.

Хөтөлбөр

   ВОРДПРЕСС

Өөрийн вэб-сайтаа та видео даган хийх боломжтой.

 • Вэб-сайт хийх дадлагын орчин
 • Бодит вэб-сайт хөгжүүлж буй сургалт
 • Албан ёсны DIVI тэмплэйт лицэнз
 • 100+ гаруй суурь загварын сонголттой
 • 10+ цаг видео хичээлийн сан дагалдана

  SEO ХИЙХ

Тусгай VIP Фэйсбүүк групп-с зөвлөгөө тогтмол авч болно.

 • Бодит кэйс хичээлээс тодорхой
  алхам дараалалтай суралцана
 • Монголын зах зээлд SEO хийж сурна
 • Гадаадын зах зээлд ч SEO бас хийж сурна
 • Хамтдаа ашиглаж болох апп болон нөөц

   ЗӨВЛӨГӨӨ

Тусгай VIP Фэйсбүүк групп-с зөвлөгөө тогтмол авч болно.

 • Тусгай VIP Фэйсбүүкийн бүлэгт хамрагдана
 • ФБ ЛАЙВ давтлага хичээлүүдтэй
 • Дижитал маркетингийн нэмэлт хичээлүүдтэй

Б. Оргил: Хичээл заах багш

 • 2016 – Оргил Эс И Өү, үүсгэн байгуулагч
 • 2016 – БЗП Дижитал & Инбаунд, SEO зөвлөх
 • 2015 – 2016: eBoundHost – АНУ, борлуулалтын менежер
 • 2014 – 2015: Albion College – АНУ, олон улсын харилцаа
 • 2013 – 2014: Bloomberg Institute – АНУ, маркетер ажилтан

Та онлайн сургалтанд бүртгүүлснээр сурагчдын видео хичээлийн сан руу нэвтрэх эрх авна. Өөрийн тусгай эрхээрээ нэвтрэн орж видео хичээлүүдийн дагуу алхам дараалалтай вэб-сайт болон SEO хийх боломжтой.

Таны видео хичээлийн сан руу нэвтрэх эрх дуусахгүй ба хэзээ л бол хэзээ сургалтын бичлэгүүдээ дахин үзэх боломжтой.

Хувьчилсан тусламж хэрэгтэй бол та тусгай VIP групп дээр асуултуудаа үлдээгээд бусад сурагчдаас болон багшаас тусламж авч болно.

Хэрвээ танд хувьчилсан тусламж хэрэгтэй бол манай ФБ лайв давтлага хичээлүүдэд үнэгүй хамрагдах боломжтой.

Биеээр багшаас тусламж авах бол хувьчилсан сургалтын талаар та сонирхоорой.

Хөтөлбөр

   ВОРДПРЕСС

Өөрийн вэб-сайтаа та видео даган хийх боломжтой.

 • Вэб-сайт хийх дадлагын орчин
 • Бодит вэб-сайт хөгжүүлж буй сургалт
 • Албан ёсны DIVI лицэнз дагалдана
 • 100+ гаруй суурь загвар хамт дагалдана
 • 10+ цаг видео хичээлийн сан

  SEO ХИЙХ

Хайлтын системийн оновчлолоо алхам дараалалтай хийж сурна.

 • Бодит кэйс хичээлээс суралцана
 • Тодорхой алхам дараалалтай
 • Монголын зах зээлд вэб-сайтын SEO хийж сурна
 • Гадаад зах зээлд вэб-сайтын SEO ч бас хийж сурна
 • Дундаа хамтдаа ашиглаж болох апп болон нөөц

   ЗӨВЛӨГӨӨ

Тусгай VIP Фэйсбүүк групп-с зөвлөгөө тогтмол авч болно.

 • Тусгай VIP Фэйсбүүкийн бүлэгт хамрагдана
 • ФБ ЛАЙВ давтлага хичээлүүдтэй
 • Дижитал маркетингийн нэмэлт хичээлүүдтэй

Б. Оргил: Хичээл заах багш

 • 2016 – Оргил Эс И Өү, үүсгэн байгуулагч
 • 2016 – БЗП Дижитал & Инбаунд, SEO зөвлөх
 • 2015 – 2016: eBoundHost – АНУ, борлуулалтын менежер
 • 2014 – 2015: Albion College – АНУ, олон улсын харилцаа
 • 2013 – 2014: Bloomberg Institute – АНУ, маркетер ажилтан

Та онлайн сургалтанд бүртгүүлснээр сурагчдын видео хичээлийн сан руу нэвтрэх эрх авна. Өөрийн тусгай эрхээрээ нэвтрэн орж видео хичээлүүдийн дагуу алхам дараалалтай вэб-сайт болон SEO хийх боломжтой.

Таны видео хичээлийн сан руу нэвтрэх эрх дуусахгүй ба хэзээ л бол хэзээ сургалтын бичлэгүүдээ дахин үзэх боломжтой.

Хувьчилсан тусламж хэрэгтэй бол та тусгай VIP групп дээр асуултуудаа үлдээгээд бусад сурагчдаас болон багшаас тусламж авч болно.

Хэрвээ танд хувьчилсан тусламж хэрэгтэй бол манай ФБ лайв давтлага хичээлүүдэд үнэгүй хамрагдах боломжтой.

Биеээр багшаас тусламж авах бол хувьчилсан сургалтын талаар та сонирхоорой.