Код бичихгүйгээр вэб-сайт хийх Вордпресс-н гүнзгийрүүлсэн сургалт

Сургалтын хөтбөлбөр & онцлог

Та танилцуулга вэб-сайт хөгжүүлэх зорилготой бол манай сургалтад хамрагдаж код заавал бичихгүйгээр вэб хөгжүүлэх талаар суралцана.

Шууд эхлэх боломжтой

Бүртгэл хийгээд төлбөр баталгаажсан үед таны эрхийг шууд нээж өгөх болно. Манай вэб-сайтаар өөрийн тусгай хэрэглэгчийн эрхээр хандаж хэзээ бол хэзээ, хаана бол хаана, интернэттэй л бол суралцах боломжтой ба таны бүртгэлийн эрх хэзээ ч дуусахгүй.

Зөвлөгөө тусламж тогтмол авах боломжтой

Хэрвээ танд асуулт байгаа эсвэл тусламж хэрэгтэй бол манай VIP ФБ групп-р хандаж тогтмол туслалцаа дэмжлэг авах боломжтой.

Оргил багш өөрөө байнга асуултуудад хариулж байна гэхдээ группын бусад гишүүд ч хувь нэмрээ оруулдаг.

Видео сан байнга шинэчлэгдэнэ

Тодорхой сэдвээр ямар нэгэн өөрчлөлт гарсан тохиодолд хичээлүүд шинэчлэгдэх болно. Хэрвээ та тодорхой сэдвээр хичээлийн хүсэлт гаргах бол VIP ФБ групп дээр санал хүсэлтээ үлдээх боломжтой.

Хичээл заах багш

Б. Оргил 2013 оноос хойш дижитал маркетинг болон олон улсын харилцааны салбарт ажилласан туршлагатай. 2016 оноос эхлэн хайлтын системийн оновчлол (SEO), Вордпресс вэб хөгжүүлэлт ба дижитал маркетингийн сургалтууд хэдэн зуун суралцагчдад одоог хүртэл Монголд заасаар билээ.

 

Хөтөлбөр

 • WP BAKERY BUILDER
  4 цаг
 • ELEMENTOR BUILDER
 • DIVI BUILDER
  2 цаг
 • 1. ХУУДАС, ПОСТ ҮҮСГЭХ – КЛАССИК
  27:50
 • 2. ХУУДАС, ПОСТ ҮҮСГЭХ – ГУТЕНБЕРГ
  12:06
 • 3. ЗУРАГ ОРУУЛАХ, ЯНЗЛАХ
  6:03
 • 4. ТЭМПЛЭЙТ ПЛАГИН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
  12:55
 • 5. ХЭРЭГЛЭГЧ НЭМЭХ
  5:09
 • 6. ВОРДПРЕСС-Н ТОХИРГОО ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
  16:24
 • 7. APPEARANCE-CUSTOMIZE
  6:42
 • 8. ВЭБ-САЙТ МЕНЮ,ЦЭС
  9:17
 • 9. APPEARANCE-WIDGETS
  12:04
 • 10. POSTS-CATEGORIES
  6:03
 • 11. FORM БАЙРШУУЛАХ
  25:39
 • 12. ХЭЛНИЙ СОНГОЛТ ОРУУЛАХ
  10:02
 • 13. БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОРУУЛАХ
  15:00
 • 14. ОРЧУУЛГА ХИЙХ
  10:22
 • 15. ВЭБ ХУРДАН БОЛГОХ – 1Р ХЭСЭГ
  17:57
 • 16. ВЭБ ХУРДАН БОЛГОХ – 2Р ХЭСЭГ
  14:35
 • 17. ГИШҮҮН БҮРТГЭЖ – АВАХ 1Р ХЭСЭГ
  6:44
 • 18. ГИШҮҮН БҮРТГЭЖ АВАХ – 2Р ХЭСЭГ
  14:36
 • 19. FB ЧАТ ОРУУЛАХ
  1:38
 • 20. ВЭБЭЭ ШИНЭ ХОСТ РУУ ЗӨӨХ
  15:21

Заах багш