ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

  • SEO vs Google Adwords
  • 1. SEO гэж юу вэ?
  • 2. SEO хүчин зүйлс
  • 3. Хайлтын түлхүүр үг шалгах
  • 4. SEO өрсөлдөөн шалгах
  • 5. Вэб хуудас дээрх оновчлол (On-Page)
  • 6. Вэб хуудас дээрх оновчлол жишээ
  • 7. Вэб хуудас бус оновчлол (Off-Page)
  • 8. Social медиа орчны SEO

6. Вэб хуудас дээрх оновчлол жишээ

Та "SEO анхан шатны сургалт" сургалтад бүртгүүлээд энэхүү хичээл үзэх боломжтой.