ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • АНХАН ШАТ, ЗААВАЛ ҮЗЭХ ХЭРЭГТЭЙ
 • 1. LIVE 2020.10.04 - Вэб-сайт хөгжүүлэлт, анхаарах зүйлс
 • 2. LIVE 2020.10.07 - Вэб загвар гаргах, гадаадаас мөнгө татах талаар
 • 3. LIVE 2020.10.08 - Бүтээгдэхүүн сонгох, өрсөлдөгч шалгах
 • 4. LIVE 2020.10.11 – Хайлтын системтийн оновлол гол хүчин зүйлс
 • 5. LIVE 2020.10.14 - Он пэйж, офф пэйж SEO бодит жишээ, кэйс
 • 6. LIVE 2020.10.15 - Зарын постер гаргах, зар, сэжим талаар
 • 7. LIVE 2020.10.18 – Зар явуулах, сэжим бүртгэж авах
 • 8. LIVE 2020.10.29 – И-мэйл автоматжуулалт хийх, Hubspot танилцуулга
 • 9. LIVE 2020.10.30 – Hubspot холбох, и-мэйл автоматжуулалт давтлага
 • 10. LIVE 2020.11.1 – PPC зар сурталчилгаа, Google Ads талаар
 • 11. LIVE 2020.11.4 – Бүтээгдэхүүн сонгох, Вэб-сайт, SEO давтлага
 • 12. LIVE 2020.11.5 – Hubspot, И-мэйл, FB PPC, Google Зар давтлага
 • INSIGHT HIKING КЭЙС