ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

  • 1. PBN гэж юу вэ?
  • 2. Блогон сайт (Web 2.0) гэж юу вэ?
  • 3. PBN домайн олох
  • 4. PBN тэмплэйт сонгох
  • 5. PBN загвар гаргах
  • 6. PBN мэдээлэл оруулах

4. PBN тэмплэйт сонгох

  • 4. PBN тэмплэйт сонгох
Та "" сургалтад бүртгүүлээд энэхүү хичээл үзэх боломжтой.