ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • WP BAKERY BUILDER
 • ELEMENTOR BUILDER
 • DIVI BUILDER
 • 1. ХУУДАС, ПОСТ ҮҮСГЭХ – КЛАССИК
 • 2. ХУУДАС, ПОСТ ҮҮСГЭХ – ГУТЕНБЕРГ
 • 3. ЗУРАГ ОРУУЛАХ, ЯНЗЛАХ
 • 4. ТЭМПЛЭЙТ ПЛАГИН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
 • 5. ХЭРЭГЛЭГЧ НЭМЭХ
 • 6. ВОРДПРЕСС-Н ТОХИРГОО ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
 • 7. APPEARANCE-CUSTOMIZE
 • 8. ВЭБ-САЙТ МЕНЮ,ЦЭС
 • 9. APPEARANCE-WIDGETS
 • 10. POSTS-CATEGORIES
 • 11. FORM БАЙРШУУЛАХ
 • 12. ХЭЛНИЙ СОНГОЛТ ОРУУЛАХ
 • 13. БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОРУУЛАХ
 • 14. ОРЧУУЛГА ХИЙХ
 • 15. ВЭБ ХУРДАН БОЛГОХ – 1Р ХЭСЭГ
 • 16. ВЭБ ХУРДАН БОЛГОХ – 2Р ХЭСЭГ
 • 17. ГИШҮҮН БҮРТГЭЖ – АВАХ 1Р ХЭСЭГ
 • 18. ГИШҮҮН БҮРТГЭЖ АВАХ – 2Р ХЭСЭГ
 • 19. FB ЧАТ ОРУУЛАХ
 • 20. ВЭБЭЭ ШИНЭ ХОСТ РУУ ЗӨӨХ