ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

  • LIVE 1: 2020.10.04 - Вэб-сайт хөгжүүлэлт, анхаарах зүйлс
  • LIVE 2: 2020.10.07 - Вэб загвар гаргах, гадаадаас мөнгө татах талаар
  • Вэб хостинг яаж сонгох вэ?
  • Affiliate Marketing гэж юу вэ?
  • Affiliate Marketing хийж эхлэх анхны алхам
  • 3. LIVE 2020.10.08 - Бүтээгдэхүүн сонгох, өрсөлдөгч шалгах
  • 4. LIVE 2020.10.11 – Хайлтын системтийн оновлол гол хүчин зүйлс
  • 5. LIVE 2020.10.14 - Он пэйж, офф пэйж SEO бодит жишээ, кэйс