ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • ЛИНК ХОЛБООС ҮҮСГЭХ ХИЧЭЭЛҮҮД
 • Хэрэгтэй апп, вэбсайтууд
 • 1. Вэб-сайтын ерөнхий сэдэв гаргах
 • 2. Вэб-сайтын SEO суурь зөв гаргах
 • 3. Google Search Console бүртгэл хийх
 • 4. Түлхүүр үгийн судалгаа хийх
 • 5. SEO апп суулгах & тохиргоо
 • 6. Вэб хуудас дээрх оновчлолын кэйс
 • 7. Офф-пэйж линк холбоос бодит кэйс
 • OTTOMANS SHOP CASE
 • OFFICE HOME IDEAS CASE

5. SEO апп суулгах & тохиргоо

Та "Google – н хайлтын дээгүүр гарах SEO – н гүнзгийрүүлсэн сургалт" сургалтад бүртгүүлээд энэхүү хичээл үзэх боломжтой.