ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

  • 1. ДОМАЙН НЭР ВЭБ ХОСТ ТАЛААР
  • 2. ДОМАЙН,ХОСТ БҮРТГҮҮЛЭХ
  • 3. ДОМАЙН ХОСТ ХОЛБОЛТ ХИЙХ
  • 4. ВОРДПРЕСС ТАЛААР
  • 5. ВОРДПРЕСС АДМИН ПАНЕЛ
  • 6. ВЭБСАЙТ ТЭМПЛЭЙТ ГЭЖ ЮУ ВЭ
  • 7. LAYOUT ГЭЖ ЮУ ВЭ
  • 8. PAGE BUILDER ГЭЖ ЮУ ВЭ
  • 9. ВОРДПРЕСС ХУРДАН СУУЛГАХ

5. ВОРДПРЕСС АДМИН ПАНЕЛ

Та "Вордпресс анхан шатны сургалт" сургалтад бүртгүүлээд энэхүү хичээл үзэх боломжтой.