Digital Marketing бодит кэйстэй видео хичээл. ВЭБ + SEO хичээл дагалдана

Дижитал маркетинг танд бодит кэйс бизнес дээр онлайнаар борлуулалт хийх талаар заах болно. Вэб болон SEO хийх хичээл хамт дагалдаж байгаа.

  • Төлбөр: 195,000 ₮
  • Урамшуулал: 95,000 ₮

Вордпресс танилцуулга / жижиг худалдааны вэб хийх видео хичээл

Танилцуулга Вордпресс вэб-сайт хийх ба хариуцаж ажиллах талаар заах видео хичээл.

  • Төлбөр: 65,000 ₮
  • Урамшуулал: 35,000 ₮

Хайлтын оновчлол / SEO хийх бодит кэйстэй видео хичээл

Google хайлтын эрэмб дээр түлхүүр үг болон төрөл бүрийн хайлтаар вэб-сайтаа гаргах талаар заах видео хичээл.

  • Төлбөр: 55,000 ₮
  • Урамшуулал: 25,000 ₮